Dự án Nhà máy NOX ASEAN - Nhơn Trạch

Dự án Nhà máy NOX ASEAN - Nhơn Trạch

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thiên Phước

Hạng mục: Lắp Đặt Cửa cuốn Trong Suốt Austvision 

Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2021

Giá Trị Hợp Đồng: 450.000.000 VNĐ

Đơn vị thi công: Khánh Đăng Window

Đối tác - Khách hàng

093 161 8683